Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 8.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pirkanmaan pelastuslaitos osana maakuntauudistusta

TRE:1337/00.01.02/2016

Perustelut

Pirkanmaan pelastuslaitos liittyy keskeisellä tavalla käynnissä olevaan maakunta- ja soteuudistukseen. Jo aiemmin on aihetta käsitelty pelastustoimen neuvottelukunnan kokouksissa ja tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista päivittää muutostilanne. Keskeisimpänä uutena asiana maakuntamuutoksessa on kesällä tehty maan hallituksen linjaus aikataulumuutoksesta. Aiemmasta poiketen maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2020 alusta. Muutos tarkoittaa sitä, että varsinkin valmistelun loppuosaan tulee lisää aikaa. Pääosin uudistus etenee valtakunnallisesti siten, että lakiesitykset saadaan eduskuntakäsittelyyn loppukevään 2018 aikana. Eduskuntakäsittelyn jälkeen niin sanottu väliaikaishallinto ajoittuisi syksyyn 2018. Maakuntavaalit pidetään tässä uudessa aikataulussa lokakuussa 2018.

Pirkanmaan pelastuslaitos on ollut keskeisesti mukana sekä Pirkanmaan maakuntauudistuksessa että valtakunnallisesti. Pirkanmaalla olemme edustettuna valmistelun johtoryhmässä sekä vastanneet Pelastustoimi ja varautuminen -kokonaisuuden suunnittelusta.

Maakuntauudistuksen päivitys esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa.

Päätösehdotus oli

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.