Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 8.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Talousarvioehdotus 2018

TRE:3200/02.02.01/2017

Perustelut

Pirkanmaan pelastuslaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2018 sekä sen jälkeisille suunnitelmakausille perustuu pääosin nykyiseen toimintaan. Kuitenkin siten, että varsinkin paloasemakiinteistöjen osalta kehitetään verkostoa aiemmin suunnitellulla ja palvelutasopäätöksessä mainitulla tavalla. Rakenteilla olevat kolme paloasemaa Kangasalle, Valkeakoskelle ja Ikaalisiin valmistuvat kukin vuoden 2018 aikana. Tällöin niiden aiheuttama kiinteistömenojen nousu vaikuttaa kustannuksia nostavasti myös suunnitelmakaudella vuodelle 2019 asti. Uudistuksessa saadaan ajanmukaiset tilat jo käyttökautensa päässä oleville Ikaalisten ja Valkeakosken paloasemille sekä voidaan Kangasalan osalta yhdistää Tampereen Linnainmaan ja Kangasalan paloasemien sekä harjoitusalueen toiminnot.

Pelastustoimen talousarvioesityksen henkilöstömenojen osalta noudatetaan Tampereen kaupungin ohjeistusta palkkojen kehityksen osalta ja henkilöstön määrän osalta varsinaiset kehittämistoimenpiteet liittyvät ensihoidon toimintaympäristöön.

Toiminnalliset tavoitteet ovat aiempaan tapaan palotarkastusten suorittaminen valvontasuunnitelman mukaisesti, pelastustoimen toimintavalmiusaikavaatimus sekä työhyvinvointi.

Ensihoidon osalta jatkuu yhteistoiminta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa edelleen sitä kehittäen ja tämä näkyy myös pelastustoimen talousarviossa kuitenkin siten, että tästä aiheutuvat kulut kohdentuvat sairaanhoitopiirin kustannuksiksi.

Yksityiskohtaisempi vuoden 2018 talousarvio esitetään kokouksessa.

Päätösehdotus oli

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta tekee oheisen vuotta 2018 koskevan talousarvioehdotuksen Tampereen kaupunginhallitukselle ja oikeuttaa Pirkanmaan pelastuslaitoksen tekemään talousarvioehdotukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia tarvittaessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.