Sara Hildenin taidemuseon johtokunta, kokous 10.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Lausunnon antaminen valmisteilla olevaan Särkänniemen alueen asemakaavaan 8663

TRE:7991/10.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

museonjohtaja Päivi Loimaala, p. 040 580 6552, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

museonjohtaja Päivi Loimaala, p. 040 580 6552, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sara Hildénin taidemuseon johtokunta antaa lausunnon Särkänniemen alueen valmisteilla olevasta asemakaavasta 8663. Museonjohtaja esittelee lausunnon kokouksessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Päivi Loimaala, Museonjohtaja

Hyväksytään lausunto.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat