Sara Hildenin taidemuseon johtokunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2019

TRE:5825/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

museonjohtaja Päivi Loimaala, p. 040 580 6552, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

museonjohtaja Päivi Loimaala, p. 040 580 6552, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Museonjohtaja esittää hyväksyttäväksi Sara Hildénin taidemuseon palvelu- ja vuosisuunnitelman 2019. Vuosisuunnitelmassa toimintakate on 1.630.000 euroa ja investoinnit 30.000 euroa. Oman tulorahoituksen tavoite 171.000 euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Päivi Loimaala, Museonjohtaja

Hyväksytään palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2019 sekä siihen sisältyvä henkilöstösuunnitelma.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.