Sara Hildenin taidemuseon johtokunta, kokous 27.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Talousarvion seurantaraportti 1-10 2018

TRE:2090/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

museonjohtaja Päivi Loimaala, p. 040 580 6552, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

museonjohtaja Päivi Loimaala, p. 040 580 6552, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sara Hildénin taidemuseon toimintakate on 31.10. tilanteessa 0,206 milj. euroa budjetoitua huonompi. Tulorahoitus ei ole toistaiseksi kattanut alkuvuoden näyttelyiden kustannuksia. Erityisesti kuljetuskustannukset ovat olleet odotettua suuremmat.

Kävijämäärä 31.10.2018 oli 36.622.

Investointeja on toteutettu 19.180 euron edestä ja investointien ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisina.

Tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan 0,15 milj. euroa negatiivisena.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Päivi Loimaala, Museonjohtaja

Hyväksytään talousarvion seurantaraportti 1-10 2018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Irja Tulonen poistui kokouksesta tämän käsittelyn jälkeen.