Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 13.6.2019

§ 100 Ei julkinen