Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 13.6.2019

§ 95 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokoukset syyskaudella 2019 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:6513/00.00.03/2018

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Kuosmanen Taru, Johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokoukset syyskaudella 2019 pidetään pääsääntöisesti kaupunginhallituksen istuntosalissa, seuraavina päivinä alkaen klo 16.00:

 • torstai 22.8.2019 (alkaen kello 15.00)
 • tiistai 10.9.2019
 • torstai 24.10.2019
 • torstai 21.11.2019
 • torstai 19.12.2019

Päätös

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokoukset syyskaudella 2019 pidetään pääsääntöisesti kaupunginhallituksen istuntosalissa, seuraavina päivinä alkaen klo 16.00:

 • torstai 22.8.2019
 • tiistai 10.9.2019
 • torstai 24.10.2019
 • torstai 21.11.2019
 • torstai 19.12.2019

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa lautakunta päätti yksimielisesti, että myös elokuun kokous aloitetaan klo 16.00.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset, Virastomestarit, Näköala-ravintola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)