Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 13.6.2019

§ 103 Tähtikadun vuoden 2019 tähtien saajat

TRE:4054/12.03.00/2019

Kokouskäsittely

Esittelijä Taru Kuosmanen poisti asian listalta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)