Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.12.2019

§ 164 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään maanantaina 23.12.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Terhi Kiemunki ja Sirpa Pursiainen (varalle Seppo Kovala ja Ari Wigelius).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)