Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.12.2019

§ 174 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Kasvatus- ja opetusjohtaja
§ 137 Ruotsin kielisen varhaiskasvatuksen hankinta, 15.11.2019
§ 144 Peltolammin koulun väistötilan AV-järjestelmän kokonaistoimituksen hankkiminen, 19.11.2019
§ 146 Peruskoulujen teknisen työn koneiden ja laitteiden kunnossapidon hankinta, 28.11.2019
§ 151 Hankintaoikaisu koskien Annalan koulun juhlasalin AV-järjestelmäkokonaisratkaisun hankintaa, 10.12.2019
§ 153 Messukylän koulun AV-järjestelmän kokonaistoimituksen hankinta, 10.12.2019
§ 145 Rikkoutuneen ja käyttökelvottoman kaluston poistaminen irtaimistoluettelosta, 28.11.2019
§ 149 Innovatiivinen koulu -hankkeen yhteistyösopimuksen hyväksyminen, 04.12.2019

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja
§ 66 Peltolammin kirjasto on muuton vuoksi suljettuna 16.12.2019 alkaen, 28.11.2019
§ 67 Muutoksia kirjaston aukioloaikoihin joulukuussa 2019, 29.11.2019
§ 68 Käyttökiellon antaminen kirjaston asiakkaalle, 03.12.2019

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
§ 91 Tampereen taidemuseon ja Muumimuseon hinnasto 1.1.2020 alkaen, 05.12.2019

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 186 Tuotantotuki - Luonto-Liiton Hämeen piiri ry, 21.11.2019
§ 189 Tampereen Sisu ry:n Ikurin liikuntahallin käyttömaksu 2020, 03.12.2019
§ 190 Tanssiseura Spiral ry:n Ikurin liikuntahallin käyttömaksu 2020, 03.12.2019
§ 191 Tampereen Taekwon-do seura ry:ltä perittävä Nääshallin käyttömaksu vuonna 2020, 03.12.2019
§ 192 Tanssiseura Hurmio ry:n Ikurin liikuntahallin käyttömaksu 2020, 03.12.2019
§ 193 Tampereen Voimistelijat ry:n Ikurin liikuntahallin käyttömaksu 2020, 03.12.2019
§ 194 Pohjois-Hämeen Ampujat ry:ltä perittävä ampumatilojen käyttövuoromaksu 2020, 03.12.2019
§ 195 Liikunnan projektituki - Uinti Tampere ry, 03.12.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)