Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.6.2019

§ 106 Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa.

Kokouskäsittely
Kokouksessa ei myönnetty läsnäolo- ja puheoikeuksia.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)