Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 20.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)

Perustelut

Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen arviointisuunnitelma (Tuija Viitasaari)
  • Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen avustusten valmistelutilanne
  • Köyhyysohjelma

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Esteellisyys
Joni Lehtimäki, Aku-Paulus Sajakorpi ja kaupunginhallituksen edustaja Leena Rauhala ilmoittivat olevansa esteellisiä käsittelemään aihetta "Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen avustusten valmistelutilanne" hallitusjäsenyyksiensä perusteella. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella ja he poistuivat kokouksesta aiheen käsittelyn ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)