Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 20.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari § 171 ja § 177 ajaksi
  • controller Vesa-Matti Kangas § 172 ajaksi
  • hankearkkitehti Outi Leppänen § 173 ajaksi
  • hankearkkitehti Jarmo Viljakka § 174 ajaksi
  • koordinaattori Elina Kalliohaka § 175 ajaksi
  • asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere § 176 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)