Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 20.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Kasvatus- ja opetusjohtaja
§ 192 WellO2 -hengityharjoituslaitteiden hankinta testikäyttöön kasvatus- ja opetuspalveluissa, 16.11.2018

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja
§ 60 Kuvatallenteiden hankinta, 29.11.2018
§ 62 Kirjastoaineiston hankintaportaalin hankinta pienhankintana , 04.12.2018
§ 63 Irtaimiston poistaminen kirjaston kirjanpidosta, 05.12.2018
§ 57 Pääkirjaston projektihuoneiden käyttösäännöt, 20.11.2018
§ 58 Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön tilojen käyttövuorojen hyväksyminen 1.10. - 31.10.2018, 20.11.2018
§ 61 Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön tilojen käyttövuorojen hyväksyminen 1.11. - 30.11.2018, 03.12.2018
§ 64 Käyttökiellon antaminen kirjaston asiakkaalle, 05.12.2018
§ 65 Kirjastojen aukioloajat 1.1. - 31.5.2019, 10.12.2018

Kulttuuri- ja taideyksikön johtaja
§ 289 Monitoimilaitteiden poistaminen Tampere Filharmonian irtaimistoluettelosta, 16.11.2018

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
§ 163 Palveluinteraattorisopimuksen jatkosopimus PiiPoo, 28.11.2018
§ 167 Hankinta- ja tilausoikeuksien myöntäminen liikunta- ja nuorisoyksikössä, 30.11.2018
§ 168 Luottokorttien myöntäminen liikunta- ja nuorisoyksikössä, 30.11.2018
§ 169 Liikunta- ja nuorisoyksikön vuokrattavien tilojen käyttömaksut sekä ohjaus- ja muut maksut 2019, 30.11.2018
§ 171 Kirjaston asiakkailta perittävien maksujen muutokset, 10.12.2018

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 225 Uima-allaskemikaalien hankinta, 05.12.2018
§ 218 Liikunnan projektituen myöntäminen Salibandy Club Classic ry:lle, 16.11.2018
§ 219 Tampereen Jousiampujat ry:ltä perittävä Osmonkallion jousiammuntaradan käyttövuoromaksu 2019, 16.11.2018
§ 220 Pohjois-Hämeen Ampujat ry:ltä perittävä ampumatilojen käyttövuoromaksu 2019, 16.11.2018
§ 221 TEKO-Tehostettu kotoutuminen -hankkeen Hervannan vapaa-aikakeskuksen tilojen käyttövuoromaksu 2019, 16.11.2018
§ 228 Vahingonkorvaushakemus Tampereen jäähallissa rikkoutuneesta takista, 11.12.2018
§ 222 Selkäuinnin lähtöavustajien vuokraus Hämeenlinnan Uimaseura ry:lle, 19.11.2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)