Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 20.2.2020

§ 24 Apulaisrehtorin viran perustaminen kasvatus- ja opetuspalveluihin 

TRE:1198/01.02.01/2020

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoreksen koulu sijaitsee nopeasti kasvavalla asuinalueella Vuoreksen kaupunginosassa. Koulun oppilasmäärä kasvaa niin, että syksyllä 2020 koulun oppilasmäärä tulee olemaan noin 750 oppilasta. Oppilasmäärän ennustetaan kasvavan edelleen ja ennusteen mukaan tulevina vuosina koulussa opiskelee 1000 oppilasta. Koulussa on tällä hetkellä esiopetus ja vuosiluokat 1-7 ja alueellisia erityisluokkia. Ensi syksynä koulu laajenee yhtenäiskouluksi, jossa toimii esiopetus ja vuosiluokkien 1-9 opetus sekä 5 erityisluokkaa. Tampereen kaupungin johtamismallin mukaan vuosiluokkien 1-9 kouluissa on rehtorin ja apulaisrehtorin virat. Vuoreksen koulun kasvaessa ja toiminnan laajentuessa kouluun tulee perustaa apulaisrehtorin virka 1.8.2020 alkaen. 

Perustettavan viran tiedot: 

Toimintayksikkö: Sivistyspalvelut, kasvatus- ja opetuspalvelut

Tehtävänimike: Apulaisrehtori

Kustannuspaikka: 131924

Esimies: Rehtori

Palvelussuhteen laji: Virka

Peruspalkka: 4714,59 e/k

Hinnoittelu: OVTES, 4 03 02 00 0

Asema: Muu

Esimiesasema: Kyllä

Työaikajärjestelmä: Toimistotyöaika 36,75, koulun toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava työaika

Koko/osa-aikaisuus: Kokoaikainen

Rinnastus vakanssiin 50065778

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Kasvastus- ja opetuspalvelujen palveluryhmään Vuoreksen kouluun perustetaan apulaisrehtorin virka 1.8.2020 alkaen. 

Tiedoksi

Kristiina Järvelä, Ville Raatikainen, Satu Koski, Arja Isomursu, Katja Gråsten, Lauri Savisaari