Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 20.2.2020

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.