Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 20.2.2020

§ 22 Koululaisten ja esiopetusta täydentävän aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen tulorajat ja perimättä jättäminen 

TRE:1111/02.04.03/2020

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 849 2107, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Perusopetuslain (628/1998) 48 f § mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu. Sivistys- ja kulttuurilautakunta on kokouksessaan 22.02.2018 § 27 päättänyt koululaisten ja esiopetusta täydentävän aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen tulorajoista ja perimättä jättämisestä.

Elokuun 2020 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkastuksista on 29.11.2019 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1115/2019). Indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymiseen vaikuttavat perhekohtaiset tulorajat nousevat. Indeksitarkastuksen myötä myös maksuttomaan aamu- ja iltapäivätoimintaan oikeuttavat tulorajat tulee käsitellä uudestaan.

Maksuttomaan koululaisten ja esiopetusta täydentävään aamu- ja iltapäivätoimintaan oikeuttavat tulorajat 1.8.2020 alkaen:

Perheen

henkilömäärä

Tuloraja

1.8.2020

euro/kk

2

2136

3

2756

4

3129

5

3502

6

3874

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 euroa kustakin perheen alaikäisestä lapsesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Päätetään koululaisten ja esiopetusta täydentävän aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen perimättä jättäminen.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja esiopetusta täydentävä kerhotoiminta on maksutonta 1.8.2020 alkaen perheille, joiden bruttotulot alittavat seuraavat tulorajat:

Perheen

henkilömäärä

Tuloraja

1.8.2020

euro/kk

2

2136

3

2756

4

3129

5

3502

6

3874


Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 euroa kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Maksuvapautus lastensuojelun tukitoimena voidaan myöntää sosiaalityöntekijän kirjallisen ilmoituksen mukaan määräajaksi.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja esiopetusta täydentävän kerhotoiminnan asiakasmaksu alennetaan tai jätetään perimättä harkinnanvaraisesti, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja esiopetusta täydentävän kerhotoiminnan asiakasmaksut ja niiden perusteet säilyvät muilta osin ennallaan.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Jaana Hartman, Arja Puolakka, Katri Mantere, Pia Mikkola, Elli Rasimus, Tanja Moisala, Kirsi Lahtinen, Vesa-Matti Kangas, Ulf Schnabel