Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 20.2.2020

§ 13 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • hankearkkitehti Minna Tuominen § 18 ajaksi
  • asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere § 19 ja 20 ajaksi