Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 20.2.2020

§ 14 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 24.2.2020.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Seppo Kovala ja Joni Lehtimäki (varalle Sirpa Pursiainen ja Hanna Salo).