Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 20.2.2020

§ 18 Tampere-talon esitystekniikan uudistamisen hankesuunnitelma 

TRE:6764/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Tuominen Minna, Hankearkkitehti

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Minna Tuominen, puh. 041 730 0384, etunimi.h.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampere-talo sijaitsee Kyttälän kaupunginosassa osoitteessa Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere. Kiinteistötunnus on 837- 117- 0316-0003. Tarveselvityksen mukaisesti Tampere-talon Ison salin esitystekniikka uudistetaan kunnostamalla ja uudistamalla katsomon yleisvalaisimet sekä näyttämön tangoston nostinlaitteet ohjauslaitteineen. Hankesuunnittelu käynnistyi tarveselvityksen pohjalta, eikä varsinaisia toiminnallisia muutostarpeita tullut esille. Hankesuunnitteluvaiheessa tehdyn rakenneselvityksen mukaan nykyinen rakenne ei salli tarveselvitysvaiheessa tavoitteena olleita maksimikuormituksia. Toteutussuunnitteluvaiheessa etsitään ratkaisu, jossa rakenteiden lisätuentaa ei tarvita. Rakennuksen energiatehokkuusluokka ei muutu näiden uudistusten yhteydessä. Katsomovalaistuksen osalta tavoitellaan n. 20% energiasäästöä valaistusolosuhteiden muuttumatta. Nostinlaitteiden osalta tutkitaan laiteratkaisua, jossa nostinlinjojen jarrutusenergia syötettäisiin takaisin rakennuksen sähköverkkoon.

Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen Tampereen Tilapalvelut Oy ohjaa toteutusvaiheen suunnittelutyötä ja rakennuttamista. Esitystekniset muutokset toteutetaan noudattamalla Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhteisiä ohjeita. Muutostyössä käytetään vaativaan esityssalikäyttöön tarkoitettuja, riittävän laadukkaita, kestäviä ja julkiseen käyttöön tarkoitettuja materiaaleja ja rakennusosia.

Investointi- ja käyttökustannukset

Tampere-talon esitystekniikan uudistamiselle on laskettu kustannusarvio 1.900.000 €. Vuoden 2020 Tampereen kaupungin talousarvioesityksessä hankkeelle on varattu määrärahaa 300.000 € vuodelle 2020  ja 1.600.000 € vuodelle 2021, yhteensä 1.900.000 €. Hanketta esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun. Hankesuunnitelman liitteenä on investointisopimus, joka sisältää alustavan arvion hankkeesta aiheutuvista pääoma- ja ylläpitovuokrista. Esitystekniikan uudistamiseen liittyvä investoinnin pääomavuokra vuodesta 2021 eteenpäin on 133.000 euroa/vuosi. Lopullinen vuokra määräytyy hankkeen toteutuneen investointikustannuksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Tampere-talon esitystekniikan uudistamisen hankesuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Lauri Savisaari, Jarmo Viljakka, Anne Karinen, Teemu Alavenetmäki, Marja Virta, Marko Koivisto, Jukka Kauppinen