Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 20.2.2020

§ 27 Valtuustoaloite neljännen hintaryhmän luomiseksi liikuntatilojen käyttövuoromaksuihin - Noora Tapio ym. 

TRE:1546/02.00.01/2018

Valmistelija

  • Paavola Pekka P., Liikunta- ja nuorisoyksikönjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831, etunimi.p.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Valtuustoaloitteen mukaista asiaa on käsitelty jo vuoden 2016 lopulla. Tällöin selvitettiin, että yhteiskunnallinen, yleishyödylliseksi katsottava yritys, joka järjestää laajoja kansalaispiirejä koskevaa toimintaa ja tuo liikunnan pariin paljon ihmisiä sekä ehkäisee toiminnallaan syrjäytymistä, voidaan rinnastaa ry-pohjaiseen toimintaan. Lisäksi nämä yritykset sijoittavat tuottonsa pääosin oman toimintansa ja palvelujen kehittämiseen.

Yhteiskuntavastuullista toimintaa harjoittavien yritysten liikuntatilojen käyttövuorohakemukset käsitellään ja arvioidaan aina huomioiden toiminnan avoimuus ja laatu. Kyseessä olevat yritykset saavat liikuntatilojen käyttövuorot edullisimman hintaluokan mukaan, kuten urheiluseurat ja yleishyödylliset yhdistykset (ryhmä 1). 

Edellä mainittuun perustuen neljättä hintaryhmää ei ole tarkoituksenmukaista perustaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Noora Tapion ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus