Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 20.2.2020

§ 21 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkastus alkaen 1.8.2020 

TRE:7772/02.04.03/2019

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 849 2107, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 29. marraskuuta 2019 annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella (Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, 1115/2019).

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi. Edellisen kerran varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja tarkastettiin sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 22.2.2018 § 26.

Elokuun 2020 alusta tehtävän indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Tulorajat ja maksuprosentit

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:

Perheen

henkilömäärä

Tuoloraja

1.8.2018

euroa/kk

Maksuprosentti

1.8.2018

Tuloraja

1.8.2020

euro/kk

Maksuprosentti

1.8.2020

2

2102

10,7%

2136

10,7%

3

2713

10,7%

2756

10,7%

4

3080

10,7%

3129

10,7%

5

3447

10,7%

3502

10,7%

6

3813

10,7%

3874

10,7%

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 142 euroa (1.8.2018) ja 144 euroa (1.8.2020 lähtien)

 

Enimmäismaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismaksut muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:

 

 

Nykyinen maksu euroina

Uusi maksu euroina

1.8.2020

alkaen

Enimmäismaksu

289

288

Toisen lapsen enimmäismaksu

145

144

Pienin perittävä lapsikohtainen maksu

27

27

Varhaiskasvatuksessa perittävät asikasmaksut on tarkastettu opetustoimen hintaindeksillä  -0,460 ja  ansiotasoindeksillä 1,600.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Päätetään kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen varhaiskasvatuslain enimmäismäärän mukaisesti.

Tampereen kaupungin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön 1.8.2020 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 5 § ja Opetus- ja kultuuriministeriön ilmoituksen (1115/2019) mukainen perheen koko, tuloraja ja maksuprosentti.

Perheen

henkilömäärä

Tuloraja

1.8.2020

euro/kk

Maksuprosentti

1.8.2020

2

2136

10,7%

3

2756

10,7%

4

3129

10,7%

5

3502

10,7%

6

3874

10,7%

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 142 euroa (1.8.2018) ja 144 euroa (1.8.2020 lähtien)

Enimmäismaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismaksut muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:

 

Nykyinen maksu euroina

Uusi maksu euroina

1.8.2020

alkaen

Enimmäismaksu

289

288

Toisen lapsen enimmäismaksu

145

144

Pienin perittävä lapsikohtainen maksu

27

27

Maksuja koskevat päätökset pysyvät muilta osin ennallaan.

Tiedoksi

Lauri Savisari, Kristiina Järvelä, Vesa-Matti Kangas, Jaana Hartman, Katri Mantere, Ulf Schnabel