Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)

Perustelut

Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Tampereen asuinalueiden eriytymiskehitys 1995–2015 raportin esittely (Jenni Mäki)
  • Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon tarveselvityksen esittely (Elina Kalliohaka)
  • Tilannekatsaus Pispalan koulun väistötiloista (Taru Kuosmanen, Kristiina Järvelä ja Elina Kalliohaka)
  • Avoimen varhaiskasvatuksen ajankohtaiset (Kristiina Järvelä)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Esteellisyys
Matti Helimo ilmoitti olevansa Pispalan koulun oppilaan vanhempana esteellinen käsittelemään osuutta "Tilannekatsaus Pispalan koulun väistötiloista". Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 1) kohdan perusteella ja hän poistui kokouksesta osuuden käsittelyn ajaksi.

Kokouskäsittely
Kehittämiskoordinaattori Jenni Mäki ja koordinaattori Elina Kalliohaka olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Antti Hiitti ja Islam al-Nassar saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja Matti Helimon ollessa esteellinen käsittelemään osuutta "Tilannekatsaus Pispalan koulun väistötiloista" lautakunta valitsi yksimielisesti Hanna Salon toimimaan puheenjohtajana kyseisen osuuden käsittelyn ajan.

Puheenjohtaja päätti viiden minuutin kokoustauon pitämisestä asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.