Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 28 Apulaisrehtorin virkojen perustaminen ja rehtorin virkojen lakkauttaminen hyvinvoinnin palvelualueella kasvatus- ja opetuspalveluiden palveluryhmässä

TRE:1295/01.02.01/2019

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kasvatus- ja opetuspalveluissa on tulossa kouluverkkomuutoksia ja koulujen hallinnollisten kokonaisuuksien uudelleen järjestelyjä, jotka aiheuttavat muutostarvetta joidenkin koulujen johtamisjärjestelyissä.

Keskustan alueen johtamisjärjestelmää kehitetään osana sivistys- ja kulttuurilautakunnan hyväksymää alueen kouluverkkosuunnitelmaa. Suunnitelmaan kuuluu mm. Sammon kampuksen rakentaminen ja Saukonpuiston koulun lakkauttaminen. Saukonpuiston koulun rehtorin virka on tällä hetkellä vakinaisesti täyttämättä rehtorin siirryttyä toisen koulun rehtorin virkaan. Esitetään, että Saukonpuiston koulun rehtorin virka lakkautetaan 1.8.2019 alkaen ja tilalle perustetaan apulaisrehtorin virka osaksi uutta koulukokonaisuutta. Sammon koulun johtamiskokonaisuuteen sisältyy myös kaupunkitasoinen harrastamisen ja liikkumisen edistämisen tehtävä. Kaukajärven koulun apulaisrehtorin vakanssi siirretään 1.8.2019 alkaen Sammon kouluun ja uusi apulaisrehtorin virka perustetaan poistuneen viran tilalle Kaukajärven kouluun 1.8.2019 alkaen.

Pohjois-Hervannan koulu ja Kanjonin koulu yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2019 alkaen. Uuteen koulukokonaisuuteen kuuluu jatkossa kolme koulutaloa (Pohjois-Hervannan, Kanjonin ja Hallilan koulutalot) ja johtamiskokonaisuuteen sisältyy myös kaupunkitasoinen digitalisaation edistämisen tehtävä. Tällä hetkellä johtaminen on kouluissa järjestetty niin, että Pohjois-Hervannan koulussa on yhtenäiskoulun johtamismallin mukaisesti rehtorin ja apulaisrehtorin virat. Kanjonin koulussa on rehtori, jonka vastuulla on Kanjonin ja Hallilan koulutalot. Hallinnollisen yhdistymisen myötä johtamisjärjestelyt on tarkoituksenmukaista järjestää niin, että koulussa on yksi rehtori ja kaksi apulaisrehtoria. Esitetään, että Kanjonin koulun rehtorin virka lakkautetaan 1.8.2019 alkaen ja tilalle perustetaan apulaisrehtorin virka.

Tesoman koulu on läntisellä alueella sijaitseva iso yhtenäiskoulu. Koulu on oppilasmäärältään Tampereen suurin perusopetuksen koulu, jossa esiopetuksen oppilaita on 160 ja perusopetuksen oppilaita on 1156. Koulu toimii neljässä eri toimipisteessä (Tesoman, Ikurin, Kalkun ja Kalkunvuoren koulutalot). Tesoman johtamiskokonaisuuteen sisältyy kaupunkitasoinen oppimisen tuen rakenteiden kehittämistehtävä. Koulun johtaminen on tällä hetkellä organisoitu niin, että koulussa on rehtori, apulaisrehtori sekä sivutoimipisteissä vastuuopettajat (3). Koulun johtamisjärjestelmää on tarpeen kehittää pysyvän mallin mukaisesti toimivammaksi niin, että koulussa on yksi rehtori ja kaksi virka-apulaisrehtoria. Esitetään, että Tesoman kouluun perustetaan apulaisrehtorin virka.

Perustettavien apulaisrehtorin virkojen sijoituskoulua voidaan myöhemmin muuttaa.

Perustettavien virkojen (3) tiedot:

Toimintayksikkö: Hyvinvoinnin palvelualue, kasvatus- ja opetuspalvelujen palveluryhmä

Tehtävänimike: Apulaisrehtori

Kustannuspaikka: Kaukajärvi 131933, Pohjois-Hervanta 131935, Tesoma 131899

Esimies: Rehtori

Palvelussuhteen laji: Virka

Peruspalkka: 4668,37 e/k

Hinnoittelu: OVTES, 4 03 02 00 0

Asema: Muu

Esimiesasema: Kyllä

Työaikajärjestelmä: Toimistotyöaika 36,75, koulun toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava työaika

Koko/osa-aikaisuus: Kokoaikainen

Rinnastus vakanssiin 50049843

Apulaisrehtorin virkojen perustamisen myötä lakkautetaan 1.8.2019 alkaen yksi (1) perusopetuksen rehtorin virka (Kanjonin koulu, vakanssi nro 10001977) ja yksi (1) erityiskoulun rehtorin virka (Saukonpuiston koulu, vakanssi nro 10002141).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Hyvinvoinnin palvelualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen palveluryhmään perustetaan kolme (3) apulaisrehtorin virkaa 1.8.2019 alkaen ja

lakkautetaan yksi (1) perusopetuksen rehtorin virka ja yksi (1) erityiskoulun rehtorin virka 1.8.2019 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kristiina Järvelä, Petri Peltonen, Ville Raatikainen, Satu Koski, Raita Heinänen, Marjut Heikkinen, Arja Isomursu, Taru Kuosmanen