Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kielten opetuksen varhentaminen kasvatus- ja opetuspalveluissa

TRE:1232/12.01.01/2019

Valmistelija

 • Viitasaari Tuija, Kasvatus- ja opetuspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari, puh. 050 432 3529, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

A1-kielen opetus varhentuu valtioneuvoston päätöksellä valtakunnallisesti 1.1.2020 alkaen. A1-kielen opiskelu alkaa jatkossa perusopetuksen ensimmäisellä luokalla. A1-kielen opetuksen varhentamisesta opetuksen järjestäjille aiheutuvat lisäkustannukset korvataan osana kuntien peruspalveluiden valtionosuutta. Opetushallitus laatii varhennettuun kielenopetuksen opetussuunnitelman perusteet, jotka valmistuvat 1.5.2019 mennessä. Kunnallinen opetussuunnitelma tulee olla hyväksytty 31.12.2019 mennessä.

A1-kielen valtakunnallinen varhentaminen etenee ikäluokka kerrallaan niin, että lukuvuodesta 2022–2023 alkaen kaikki perusopetuksen oppilaat aloittavat A1 -kielen opiskelun ensimmäisellä luokalla. Jotta A1-kielen ja A2-kielen aloittamisajankohtien väli ei varhennusuudistuksen myötä venyisi aiempaa pidemmäksi, on tarpeen, että A2-kielen opetus varhennetaan 3. luokalla alkavaksi lukuvuodesta 2021–2022 niillä oppilailla, jotka ovat aloittaneet A1-kielen opiskelun ensimmäisellä luokalla.

Varhennetun kielenopetuksen uudistus etenee ikäluokka kerrallaan seuraavasti:

lukuvuonna 2019–2020

 • Varhaiskasvatuksessa kielisuihkuja.
 • Esiopetuksessa toteutetaan varhennettua kielenopetusta kielikasvatuksen, eli Kikatus -mallin, mukaisesti. Mallissa tutustutaan lukuvuoden aikana neljään eri kieleen. Kielet määräytyvät kunkin koulun ja sen koulupolun A1-kielten mukaan.
 • Vuosiluokilla 1 ja 2 syyslukukauden 2019 ajan varhennettua kielenopetusta Kikatus-mallin mukaan.
 • Vuosiluokka 1 aloittaa A1-kielen opiskelun 1.1.2020 alkaen (2 vuosiviikkotuntia).
 • Vuosiluokka 3 aloittaa A1-kielen opiskelun.
 • Vuosiluokka 4 aloittaa vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun.

 

lukuvuonna 2020–2021

 • Varhaiskasvatuksessa kielisuihkuja.
 • Esiopetuksessa toteutetaan varhennettua kielenopetusta Kikatus-mallin mukaan.
 • Vuosiluokka 1 aloittaa A1-kielen opiskelun lukuvuoden alussa (1 vuosiviikkotunti).
 • Vuosiluokka 2 jatkaa A1-kielen opiskelua (1 vuosiviikkotunti).
 • Vuosiluokka 3 aloittaa A1-kielen opiskelun.
 • Vuosiluokka 4 aloittaa vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun.

 

lukuvuonna 2021–2022

 • Varhaiskasvatuksessa kielisuihkuja.
 • Esiopetuksessa toteutetaan varhennettua kielenopetusta Kikatus-mallin mukaan.
 • Vuosiluokka 1 aloittaa A1-kielen opiskelun lukuvuoden alussa (1 vuosiviikkotunti).
 • Vuosiluokka 2 jatkaa A1-kielen opiskelua (1 vuosiviikkotunti).
 • Vuosiluokka 3 aloittaa vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun. Tämä koskee niitä oppilaita, jotka aloittivat A1-kielen opiskelun 1. luokalla.
 • Vuosiluokka 4 aloittaa vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun.

 

lukuvuonna 2022–2023 ja siitä eteenpäin

 • Varhaiskasvatuksessa kielisuihkuja.
 • Esiopetuksessa toteutetaan varhennettua kielenopetusta Kikatus-mallin mukaan.
 • Vuosiluokka 1 aloittaa A1-kielen opiskelun lukuvuoden alussa (1 vuosiviikkotunti).
 • Vuosiluokka 2 jatkaa A1-kielen opiskelua (1 vuosiviikkotunti).
 • Vuosiluokka 3 aloittaa vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Kuosmanen Taru, Johtaja

A1-kielen opetuksen varhentaminen Tampereella etenee esitetyn aikataulun ja mallin mukaisesti.

A2-kielen opetus varhennetaan lukuvuonna 2021–2022 alkamaan vuosiluokalta 3. Tämä koskee niitä oppilaita, joiden A1-kielen opiskelu alkoi 1. luokalla.

Lukuvuodesta 2022–2023 alkaen A2-kielen opiskelu alkaa kaikilla vuosiluokalla 3.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallituksen edustaja Leena Rauhala ja nuorisovaltuuston edustaja Arttu Vuori poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari, Petri Peltonen, Ville Raatikainen, Outi Verkama