Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 24 Kunnallisten kesäkerhojen ja erityisoppilaiden kesäajan hoidon asiakasmaksut

TRE:1177/02.04.03/2019

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakaspalvelupäälliikkö Katri Mantere, puh. 040 849 2107, palvelupäällikkö Julia Virmaa, puh. 040 806 2899 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lasten kunnallisten kesäkerhojen ja erityisoppilaiden kesäajan hoidon asiakasmaksuja on viimeksi käsitelty lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa 23.3.2017, § 38. Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelut järjestää kesäkerhoja ympäri kaupunkia. Kesäkerhot on tarkoitettu kuluvana lukuvuonna esiopetuksessa oleville lapsille sekä 1. ja 2. luokalla oleville koululaisille. Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelut järjestää erityisoppilaiden kesäajan hoitoa Puistokoulussa maanantaista perjantaihin koulujen kesäloman ajan. Päivittäinen aukioloaika on klo 7–17. Heinäkuussa on kahden viikon loma-aika, jolloin hoitoa ei järjestetä. Myöskään koulun alkua edeltävänä päivänä ei ole hoitoa työntekijöiden suunnittelupäivän vuoksi.

Toimintaa järjestetään kesäkuussa maanantaista perjantaihin, juhannusviikolla maanantaista torstaihin. Kerhojen aukioloaika on klo 7–17. Lapset saavat kerhopäivän aikana lounaan ja välipalan. Kesäkerhojen maksu on ollut 35 euroa/viikko ja juhannusviikolla 28 euroa/viikko. Asiakasmaksu on peritty varatuista viikoista. Erityisoppilaiden kesätoiminnassa on koulun alkua edeltävän viikon maksu ollut 7 euroa päivässä. Erityisoppilailla on mahdollisuus harkinnanvaraiseen kuljetukseen huoltajien hakemuksen perusteella.

Kustannusten noususta johtuen on tarkoituksenmukaista nostaa kesäkerhojen ja erityisoppilaiden kesäajan hoidon asiakasmaksu yhdellä eurolla päivässä siten, että se on 40 euroa kalenteriviikolta, 32 euroa juhannusviikolta (kerho toimii neljänä päivänä) ja kahdeksan (8) euroa päivältä koulun alkua edeltävältä viikolta. Maksu peritään varatuista viikoista. Varattuja viikkoja huoltajat voivat muuttaa 30.4. asti. Kehitysvammaisilta lapsista ja nuorilta ei peritä kerhomaksuja 16 ikävuoteen asti. Kerhomaksua ei myöskään peritä, mikäli koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tai esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tai kerhotoiminnan asiakasmaksusta on myönnetty maksuvapautus kesäkerhoa edeltäneenä lukuvuonna.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Kunnallisten kesäkerhojen ja erityisoppilaiden kesäajan hoidon asiakasmaksu on 40 euroa kalenteriviikolta, 32 euroa juhannusviikolta (kerho toimii neljänä päivänä) ja erityisoppilaiden hoito kahdeksan (8) euroa päivältä koulun alkua edeltävältä viikolta.

Maksu peritään varatuista viikoista.                                           

Asiakasmaksut ovat voimassa toistaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari, Elli Rasimus, Kirsi Lahtinen, Tanja Moisala, Pia Mikkola, Ulla Siltanen, Merja Haapoja, Julia Virmaa, Katri Mantere, Sari Salomaa-Niemi, Jaana Hartman