Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • koordinaattori Elina Kalliohaka ja kehittämiskoordinaattori Jenni Mäki § 20 ajaksi
  • lakimies Sara Saadetdin-Rajaluoma § 22 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.