Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 23 Lasten varhaiskasvatuksen kesäajan maksuttomat jaksot vuonna 2019

TRE:1172/02.04.03/2019

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Julia Virmaa, puh. 040 806 2899, asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 849 2107, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lasten päivähoidon kesän maksuttomia ajanjaksoja on viimeksi käsitelty sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 22.2.2018 § 28.

Tampereen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on ollut kesästä 2007 käytössä mahdollisuus ylimääräiseen maksuttomaan ajanjaksoon. Maksuttomia vaihtoehtoja on kehitetty vuosittain asiakkailta saadun palautteen perusteella. Maksuttomia ajanjaksoja on käytetty seuraavasti: 2011 yhteensä 2075 lasta, 2012 yhteensä 2146 lasta, 2013 yhteensä 2463 lasta, 2014 yhteensä 2728 lasta, vuonna 2015 yhteensä 2784 lasta, vuonna 2016 yhteensä 2566 lasta, vuonna 2017 yhteensä 2243 lasta ja vuonna 2018 yhteensä 1750 lasta.

Perheet voivat valita yhtäjaksoisen kahdeksan (8) täyden kalenteriviikon mittaisen poissaolojakson 3.6.–18.8.2019 välisenä aikana. Vastineeksi poissaolosta asiakkailta ei peritä asiakasmaksua kesä- ja heinäkuulta 2019. Mahdolliset elokuuhun jatkuvat poissaolojaksot hyvitetään siis kesäkuun maksussa ja elokuulta asiakasmaksu peritään myös poissaoloajalta. Toisin sanoen mahdollinen elokuun osuus poissaolojaksosta käsitellään elokuuta koskevassa laskutuksessa poissaolona, joka johtuu muusta syystä kuin sairaudesta (laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 9 §). Jos lapsen hoitosuhde päättyy elokuussa välittömästi poissaolojakson jakson jälkeen, peritään elokuuhun sijoittuvalta poissaolojakson osalta puolet tuon ajan normaalista asiakasmaksusta. Jos lapsen hoitosuhde jatkuu poissaolojakson päätymisen jälkeen, poissaolojakson osalta peritään elokuulta normaali asiakasmaksu.

Ehtoina maksuttomien jaksojen käyttämiselle ovat, että lapsi on ollut kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaana täyden toimintavuoden 2018–2019 (hoitosuhde alkanut viimeistään 31.8.2018), lomake ”Kesäajan maksuttomat ajanjaksot 2019” on palautettu lapsen hoitopaikkaan tai perhe on ilmoittanut maksuttoman ajanjakson kaupungin sähköisessä verkkoasioinnissa viimeistään 29.4.2019, lapsi on poissa varhaiskasvatuspalveluista ilmoitetun ajan ja lapsen hoitosuhde jatkuu valitun poissaolojakson loppuun asti. Viimeinen ehto tarkoittaa käytännössä, että sellaiset lapset, jotka siirtyvät esiopetukseen ja sitä täydentävään kerhotoimintaan, voivat valita vain sellaisen poissaolojakson, joka päättyy ennen kouluvuoden 2018–2019 alkamista 8.8.2019.

Koska toimintavuonna 2018–2019 esiopetusta täydentävän kerhotoiminnan valinneet eivät ole osallistuneet toimintavuoden aikana kunnalliseen varhaiskasvatukseen, ei heillä ole oikeutta varhaiskasvatuksen kesäajan maksuttomiin jaksoihin kesällä 2019.

Kouluun siirtyvien on tarkoituksenmukaisinta maksuttomien jaksojen käyttämisen sijaan irtisanoutua varhaiskasvatuksesta hoidon tarpeen päättyessä. Tämä koskee myös esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa toimintavuonna 2018–2019 olleita lapsi, joten heillekään ei näin ollen ole tarpeen tarjota maksuttomia jaksoja.

Poissaolojaksolle ilmoittautuessaan asiakas vastaa siitä, että kaikki maksuttomiin jaksoihin liittyvät ehdot täyttyvät. Ehtojen vastainen ilmoittautuminen ei synnytä oikeutta maksuttomaan jaksoon, vaikka ilmoittautuminen teknisesti onnistuisi. Erityisesti on syytä huomata, että määräajan jälkeen saapuneita ilmoittautumisia ei hyväksytä.

Perheet, jotka valitsevat maksuttomat ajanjaksot ja joilla on sopimuspäivät (10 tai 15 pv/kk), voivat käyttää kesä- ja elokuussa varhaiskasvatusta liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Heinäkuun maksuttomuus

Vuonna 2018 heinäkuun maksuton jakso laajennettiin koskemaan myös varhaiskasvatuspalveluja heinäkuussa käyttäviä esiopetusikäisiä lapsia. Maksuton jakso edellytti hoidon tarvetta kesäkuussa, joko kesäkerho- tai varhaiskasvatuspalveluina. Maksuton jakso edellytti esiopetusikäisen osallistumista joko esiopetusta täydentävään Eppu-kerhotoimintaan tai osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen ennen 1.9.2017.

Vuonna 2018 heinäkuussa varhaiskasvatuspalveluja on laajennettu myös esiopetuksessa oleviin lapsiin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi suhteessa muihin varhaiskasvatuspalveluilta käyttäviin lapsiin.

Vuonna 2018 maksuttoman heinäkuun hyödynsi vuonna 2011 syntyneistä 97 lasta.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa supistetaan vaiheittain kesä-elokuun aikana. Päivystäviä päiväkoteja on jokaisella palvelualueella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Kesän maksuttomien ajanjaksojen ehdot ovat:

Lapsi on ollut kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaana vähintään täyden toimintavuoden eli jokaisena kuukautena viimeistään 31.8.2018 alkaen.

Perhe on tehnyt maksuttomasta ajanjaksosta kirjallisen ilmoituksen lapsen hoitopaikkaan tai ilmoittanut ajanjakson sähköisesti varhaiskasvatuksen verkkoasioinnin kautta viimeistään 29.4.2019.

Lapsi on poissa varhaiskasvatuspalveluista yhtäjaksoisesti kahdeksan (8) täyttä kalenteriviikkoa ajalla 3.6.–18.8.2019.

Lapsen hoitosuhde maksulliseen varhaiskasvatukseen kestää koko poissaolojakson ajan.

Sopimuspäiviä voi käyttää liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Päivähoitopaikkatakuun valinneilla perheillä on mahdollisuus valita kesän maksuton ajanjakso, mikäli edellä esitetyt ehdot täyttyvät ja hoitopaikkatakuuta edeltävä hoitosuhde on alkanut ennen 1.9.2018.

Edellä mainittujen ehtojen mukaista poissaoloa vastaan asiakas saa kesä- ja heinäkuun 2019 maksuttomina riippumatta poissaolojakson sijoittumisesta kalenterikuukausille ja elokuun osalta poissaoloa käsitellään laskutuksessa normaalina muun syyn kuin sairauden vuoksi poissaolona.

Kesäajan maksuttomat jaksot eivät koske syksyllä 2019 ensimmäiselle luokalle siirtyviä.

Heinäkuun maksuttomuuden ehdot:

Vuonna 2019 heinäkuun maksuton jakso koskee myös varhaiskasvatuspalveluja heinäkuussa käyttäviä esiopetusikäisiä lapsia. Esiopetusta täydentävään kerhotoimintaan osallistuneelle heinäkuun päivähoito on maksutonta, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

Esiopetusikäinen on osallistunut joko esiopetusta täydentävään Eppu-kerhotoimintaan tai osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen siten, että yhtäjaksoinen hoitosuhde on alkanut ennen 1.9.2018.

Esiopetusikäisellä lapsella on ollut hoidon tarve ja hän on osallistunut joko kesäkerhotoimintaan tai varhaiskasvatuspalveluun kesäkuussa 2019. Lapsella on hoidontarve heinäkuussa 2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ulla Julin, Vesa-Matti Kangas, Katri Mantere, Julia Virmaa, Ulf Schnabel, Kristiina Järvelä, Taru Kuosmanen, Tuija Viitasaari, Jaana Hartman, Elli Rasimus, Ulla Siltanen, Kirsi  Lahtinen, Tanja Moisala, Pia Mikkola