Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 25.2.2019.

Jos pöytäkirjantarkastajaksi esitettävä tietää olevansa estynyt silloin suorittamasta tarkastusta tai tietää joutuvansa poistumaan tästä kokouksesta ennen sen päättymistä, on siitä ilmoitettava.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sofia Julin ja Anne-Mari Jussila (varalle Terhi Kiemunki ja Seppo Kovala).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.