Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 21 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä kasvatus- ja opetuspalveluissa sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:1277/00.05.01/2019

Valmistelija

  • Lehtinen Päivi, Taloushallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Hallinto- ja talouspäällikkö Jaana Hartman, puh. 040 806 2122, taloushallintopäällikkö Päivi Lehtinen, puh. 040 801 6019, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sisäinen valvonta varmistaa organisaation tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan laillisuutta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä.

Lautakunta vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä pohjautuu sisäisen tarkastuksen mallin mukaiseen palveluryhmän itsearviointiin. Arviointi ja selonteko käsitellään lautakunnan kokouksessa. Selonteko on myös osana kasvatus- ja opetuspalvelujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen vuoden 2018 tilinpäätöstä.                                                                                    

Kasvatus- ja opetuspalvelujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toimintaympäristöanalyysi on laadittu syksyllä 2017 osana palvelu- ja vuosisuunnittelua. Riskiprofiilien yhteenveto on sisältynyt vuoden 2018 palvelu- ja vuosisuunnitelmaan, jonka lautakunta hyväksyi 14.12.2017. Palveluryhmissä on tunnistettu merkittävimmät toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin vastataan.

Kokonaisarviona palveluryhmien johto lausuu, että kasvatus- ja opetuspalvelujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu. Parantamista ja kehittämistä vaativat keskeiset asiat ovat:

Kasvatus- ja opetuspalvelut

  • järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta: talouden ja toiminnan yhteensovittaminen ja muutoksenhallinta
  • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta: sisäisen valvonnan riittävyys ulkoistetuissa palveluissa ja sen seuranta
  • viestintä ja raportointi: säännöllinen raportointi riskeistä ja korjaavista toimenpiteistä

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

  • järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta: omaisuuteen kohdistuvat riskit, tilojen kunnossapidon ongelmat, asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuuteen liittyvät riskit, suurten yleisötapahtumien lisääntynyt väkivallan ja terrorismin uhka, erikoisammatillisen osaamisen kapeus ja jatkuvuuden turvaaminen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Kasvatus- ja opetuspalvelujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tilinpäätöksen 2018 yhteydessä annettava selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Leena Viitasaari, Kristiina Järvelä, Lauri Savisaari, Jaana Hartman, Päivi Lehtinen, sisäinen tarkastus