Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 25 Vuoden 2019 toiminta-avustukset vanhempainyhdistyksille

TRE:11/12.02.00/2019

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 849 2107, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2019 yhdistysten ja yhteisöjen toiminta-avustukset julistettiin haettavaksi 2.1.2018. Määräaikaan 31.1. klo 23.59 mennessä vanhempainyhdistysten avustuksia haki yhteensä 45 vanhempainyhdistystä.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti osaltaan kokouksessaan 20.12.2018 § 172 sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmasta vuodelle 2019. Palvelu- ja vuosisuunnitemassa on kasvatus- ja opetuspalveluiden osalta hyväksytty vanhempainyhdistysten toiminta-avustukset osana perusopetuksen muuta palvelua.

Avustusta maksetaan 2,30 e / oppilas. Yhden hallinnollisen koulun osalta avustus maksetaan toisen koulutalon vanhempainyhdistykselle, koko koulun oppilasmäärän mukaan.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisäätely ja avustusten kilpailuvaikutukset.

Vanhempainyhdistysten toiminta-avustukset esitetään jaettavaksi liitteen mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Myönnetään hakemusten ja oppilasmäärän 20.9.2018 perusteella vanhempainyhdistyksille toiminta-avustusta liitteen mukaisesti yhteensä 39 951 e.

Avustukset maksetaan kasvatus- ja opetuspalveluiden kustannuspaikalta 131860, sisäinen tilaus 26718.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijapäätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustusten saamiselle eivät täyty.

Maksettu avustus voidaan periä takaisin, jos avustuspäätös muuttuu oikaisuvaatimuksen perusteella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari, Petri Peltonen, Ville Raatikainen, Jaana Hartman, Katja Gråsten, Pia Mikkola, Ulla Siltanen, Tanja Moisala, Elli Rasimus, Kirsi Lahtinen, Katri Mantere, Pirjo-Liisa Länkinen, Avustusten hakijat