Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.3.2019

§ 38 Hervannan siirtokelpoisen päiväkodin vuokrakustannuksen vaikutus varhaiskasvatuspalveluiden käyttötalouteen

TRE:1833/02.07.03/2019

Valmistelija

  • Kalliohaka Elina, Koordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Koordinaattori Elina Kalliohaka, puh. 040 486 4918, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kasvatus- ja opetuspalveluissa koulu- ja päiväkotitilojen vuokrakustannukset määräytyvät 2019 alkaen niiden tilakustannusten mukaan, missä todellisesti toimitaan. Väistötiloissa olon ajalta peritään vuokra väistötilasta. Pääsääntöisesti väistötilan vuokra on suurempi kuin varsinaisen koulu- ja päiväkotitilan vuokra, jolloin kasvatus- ja opetuspalveluiden vuokramenot kasvavat merkittävästi. Aikaisempina vuosina koulun tai päiväkodin toiminnan siirtyessä väistötilaan tilakustannukset eivät muuttuneet. Väistötilan kustannuksista vastasi Tilakeskus ja kasvatus- ja opetuspalvelut vastasivat korjauksen kohteena olevien koulujen ja päiväkotien kiinteistökuluista.

Hervannan alueella on sisäilmaongelmien vuoksi jouduttu vähentämään terveydensuojelu-yksikön ohjeiden mukaisesti lasten määrää päiväkodeissa. Toiminnan ja talouden yhteensovittamisen kannalta ei ole tarkoituksenmukaista toimia yksiköissä, joissa lasten määrää on jouduttu vähentämään merkittävästi, mutta tilakustannukset pysyvät samalla tasolla. Väistötilaratkaisu tarvitaan Hervantaan akuuttiin tilatarpeeseen riittävän varhaiskasvatuspalvelun järjestämiseksi peruskorjausten ja uudisrakentamisen ajaksi. Kanjonin koulun pihalle siirrettävään väistötilaan siirtyvät alkuvaiheessa Pelipuiston, Pulmusen ja Pääskysen päiväkodit. Määräaikaisesti väistötilassa järjestettävät varhaiskasvatuspalvelut siirtyvät uuteen, Etelä-Hervannan koulun yhteyteen tulevaan päiväkotiin. Päiväkodin arvioitu valmistumisaika on elokuussa 2023. Hervannassa on lisäksi suljettu myös Telkän päiväkoti vuoden 2018 lopussa ja Kisapuiston päiväkodin toiminta päättyy kesällä 2019.

Tampereen Tilapalvelut Oy pyysi tarjouksen Cramo Adapteo Oy:ltä olemassa olevan, aiemmin Irjalan päiväkodin käyttöön vuokratun ja nyt vapaana olevan väistötilan siirtämisestä Kanjonin koulun tontille, Hervannan päiväkotien väistötilaksi.

Tarjouksen mukainen kiinteä vuokra-aika on 36 kuukautta, joka alkaa 1.7.2019 ja päättyy 30.6.2022. Optioaika on 24 kuukautta ja sen käytöstä sovitaan viimeistään kuusi kuukautta ennen varsinaisen vuokra-ajan päättymistä. Tarjouksen mukainen väistötilan vuokrahinta on 52 000 euroa kuukaudessa kiinteältä vuokra-ajalta. Kiinteän vuokra-ajan jälkeen vuokra on 21 000 euroa.

Pelipuiston, Pulmusen ja Pääskysen päiväkotien nykyiset vuokrat ovat yhteensä 12 695 euroa kuukaudessa.

Siirtokelpoisen tilan käyttöönoton myötä varhaiskasvatuspalveluiden käyttömenot kasvavat 235 830€ vuonna 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Hervantaan tulevan siirtokelpoisen päiväkodin vuokrakustannus ja kustannuslisäys varhaiskasvatuspalveluiden käyttötalouteen merkitään tiedoksi.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Kristiina Järvelä, Jaana Hartman, Elina Kalliohaka, Anni Andrejeff, Teemu Alavenetmäki

Käsiteltävät asiat