Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.3.2019

§ 35 Katsaus vuoden 2018 kuntalaisaloitteisiin (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:874/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Aittala Pauliina, Hallintokoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Pauliina Aittala, puh. 040 801 6119, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 144 §:n mukaan lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä kaupungin asukkaiden aloitteista on esitettävä tiedot asianomaiselle lautakunnalle sen päättämällä tavalla. Samalla lautakunta toteaa, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti 16.8.2017 § 7, että lautakunnalle on esitettävä maaliskuun loppuun mennessä selvitys sen toimivaltaan kuuluvista edellisenä vuonna tehdyistä kaupungin asukkaiden aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Vuonna 2018 sivistys- ja kulttuurilautakunnan tehtäväalueella tehdyt, lautakunnan toimivaltaan kuuluvat kuntalaisaloitteet:

Kansalaissota valotaideteoksen saaminen Kalevankankaalle - kuntalaisaloite (TRE:2583/12.03.00/2018)

Nekalan kirjaston sijoittaminen Mustanmetsän neuvola-päiväkoti uudisrakennukseen (TRE:3536/12.03.01/2018)

Viinikka-Nekalan lähikirjastopalveluiden säilyttäminen - vetoomus ja adressi  (TRE:2702/12.03.01/2018)

Edellä mainitut aloitteet on käsitelty sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 11.9.2018, § 125 ja kaupunginvaltuustossa talousarviokäsittelyn yhteydessä 19.11.2018, § 214.

Curlingratojen saaminen Tampereelle (TRE:23/12.04.00/2019)

Aloitteeseen on vastattu kirjeellä 19.2.2019.

Ulkoliikuntapaikkojen hoito yrittäjävetoiseksi (TRE:302/12.04.01/2018)

Aloitteeseen vastataan vuoden 2019 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Katsaus vuoden 2018 kuntalaisaloitteisiin merkitään tiedoksi.

Tiedoksi

Tuire Nyyssönen

Käsiteltävät asiat