Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.3.2019

§ 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.


Käsiteltävät asiat