Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.3.2019

§ 32 Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätösehdotus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • hallinnon harjoittelija Petra Järvinen tämän kokouksen ajaksi
  • hankearkkitehti Jarmo Viljakka § 36 ajaksi
  • koordinaattori Elina Kalliohaka § 37 ja 38 ajaksi
  • suunnittelija Anna Henttonen § 39 ja 40 ajaksi
  • johtava liikunnanohjaaja Anne Lahtinen § 41 ajaksi
  • suunnittelija Susanna Lundström § 42-45 ajaksi
  • kulttuuripalvelupäällikkö Elise Pedersen § 46 ajaksi
  • koordinaattori Ulla Majamaa § 47 ajaksi
  • johtava koordinaattori Päivi Laukamo § 48 ja 49 ajaksi
  • johtava koordinaattori Maris Reinson § 50 ajaksi


Käsiteltävät asiat