Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.3.2019

§ 44 Museopalvelujen toiminta-avustukset vuonna 2019

TRE:1820/12.03.00/2019

Valmistelija

  • Jaatinen Toimi, Kulttuuri- ja taideyksikön johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja taide -yksikön johtaja Toimi Jaatinen, puh. 050 550 2172, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2019 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2019. Hakuaika päättyi 31.1.2019 klo 15.45. Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista ohjattiin 6 hakemusta museopalvelujen avustuskokonaisuuteen.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vuodelle 2019 varattiin museopalvelujen toiminta-avustuksiin 21 000 euroa.

Museopalvelujen avustuskokonaisuuteen ohjattiin kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustuskokonaisuuteen hakemuksensa toimittaneet Lauri Viita -seura ry, Suomen Vakoilumuseo Oy, Tampereen Teatterimuseo ry, Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistys ry ja Teisko-Seura ry sekä kulttuuriharrastusyhdistysten avustuskokonaisuuteen hakemuksensa toimittanut Suomen Nyrkkeilymuseoyhdistys ry.

Suomen Vakoilumuseo on erikoismuseo, joka on vakiinnuttanut paikkansa kaupungin museokentässä. Suomen Nyrkkeilymuseo on vapaaehtoistoisvoimin ylläpidetty erikoisalan museo. Teisko-Seura ylläpitää Teiskon museota pääosin vapaaehtoisvoimin ja on alueella aktiivinen toimija. Lauri Viita -seura ylläpitää Lauri Viita -museota ja järjestää muuta kirjailijan tunnettavuutta lisäävää toimintaa. Tampereen teatterimuseo ry hakee toiminta-avustusta tamperelaiseen teatterihistoriaan liittyvien kokoelmien valmisteluun ja valokuvien digitoimiseen. Museon avajaisnäyttely on kesällä 2019, jota valmistellaan yhdessä museokeskus Vapriikin kanssa. Koska näyttely toteutetaan taloudellisessa yhteistyössä Kulttuuri- ja taide -yksikön kanssa, toiminta-avustusta ei esitetä myönnettäväksi Tampereen teatterimuseo ry:lle.

Alla on esitys myönnettävistä avustuksista vuonna 2019 verrattuna vuonna 2018 myönnettyihin avustuksiin:

  Haettu 2019 Myönnetty 2018 Esitys 2019
Lauri Viita -seura ry 3 000 € 800 € 700 €
Suomen Nyrkkeilymuseoyhdistys ry 6 000 € 2 500 € 2 300 €
Suomen Vakoilumuseo oy 20 000 € 8 100 € 7 500 €
Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistys ry 3 500 € ei hakenut 1 600 €
Tampereen Teatterimuseo ry 12 500 € 0 €  0 €
Teisko-Seura ry 13 000 € 9 600 € 8 900 €

 

Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 14.3.2019 alkaen ts. suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3. krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen kokoushuoneessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Vuoden 2019 museopalvelujen toiminta-avustukset myönnetään seuraavasti:

Lauri Viita -seura ry 700 €
Suomen Nyrkkeilymuseoyhdistys ry 2 300 €
Suomen Vakoilumuseo oy 7 500 €
Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistys ry 1 600 €
Teisko-Seura ry 8 900 €

 

Avustukset maksetaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 23922, museot.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2019 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Tiedoksi

hakijat, Susanna Lundström, Toimi Jaatinen, Marja Pärssinen, Lauri Savisaari, Teemu Irri, Pirjo-Liisa Länkinen, Petra Järvinen

Käsiteltävät asiat