Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.3.2019

§ 33 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana sekä sähköisesti että käsin viimeistään maanantaina 25.3.2019.

Jos pöytäkirjantarkastajaksi esitettävä tietää olevansa estynyt silloin suorittamasta tarkastusta tai tietää joutuvansa poistumaan tästä kokouksesta ennen sen päättymistä, on siitä ilmoitettava.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Islam al-Nassar ja Antti Hiitti (varalle Matti Joki ja Sofia Julin).


Käsiteltävät asiat