Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.3.2019

§ 52 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n valtakunnallisille orkesteripäiville

TRE:1781/00.03.01/2019

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n sääntömääräinen kevätkokous ja valtakunnalliset orkesteripäivät pidetään Kotkassa ja Kouvolassa 24.-25.5.2019.

Valtakunnalliset orkesteripäivät on perinteisesti ollut tärkeä koulutustilaisuus orkestereiden lautakunta- ja johtokuntien edustajille. Luottamushenkilöiden koulutustilaisuuksiin osallistumisesta päättää pormestari.

Orkesteripäivien aiheina ovat mm. orkesterit kaupunkien kulttuuritoiminnan osana, Opetus- ja kulttuuriministeriön ajankohtaiset kuulumiset, näkökulmia orkestereiden kansainvälistymiseen, älykäs intuito avaa rajattoman luomisvoiman, orkesteritoiminnan vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet - tiekartta tulevaisuuteen.

Jäsenellä, jonka ylläpitämässä orkesterissa on 0-19 päätoimista muusikkoa, on oikeus lähettää yhdistyksen kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa. Jäsenellä, jonka ylläpitämässä orkesterissa on 20-59 päätoimista muusikkoa, on oikeus lähettää kolme (3) äänivaltaista edustajaa, ja jäsenellä, jonka ylläpitämässä orkesterissa on vähintään 60 päätoimista muusikkoa, on oikeus lähettää neljä (4) äänivaltaista edustajaa. Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni. Hän voi lisäksi äänestää valtakirjalla enintään viidellä (5) äänellä, ei kuitenkaan yli viidenneksellä (1/5) kokouksessa edustettuina olevista äänistä.

Orkesteripäivien osanottomaksu on 360 euroa. Mikäli jäsenorkesterin virallinen edustaja osallistuu vain kevätkokoukseen, on osallistuminen maksuton. Hotellimajoitus 1 hengen huoneessa on 100 euroa/yö ja 2 hengen huoneessa 120 euroa/yö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Esitetään pormestarin päätettäväksi, että Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n valtakunnallisille orkesteripäiville ja kevätkokoukseen 24.-25.5.2019 oikeutetaan osallistumaan_______________, varalla jäsen_______________.

Osallistumismaksu 360 euroa ja TVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielin yhteiset, 20012 Luottamusmieshenkilökoulutus.

Tiedoksi

nimetyt, toimielinpalvelut@tampere.fi, matkat@tampere.fi, Toimi Jaatinen, Lauri Lehtonen, Helena Hiilivirta

Käsiteltävät asiat