Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.3.2019

§ 34 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2018 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:6231/02.02.01/2017

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja strategiapäällikkö Lotta Perämaa, puh. 040 838 0393, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportissa raportoidaan keskeiset strategiaa toteuttavat toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisen toiminnan keskeiset toimenpiteet etenivät pääosin suunnitellulla tavalla.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimintakate toteutui 4,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Tilinpäätöksessä nettomenojen kasvu on 17,4 milj. euroa eli 5,0 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvua nostaa osaltaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen aleneminen lakimuutoksen vuoksi. Toimintamenojen kasvuun vaikuttaa kunta-alan palkkaratkaisun lisäksi lasten määrän kasvuun vastaaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Toimintatuotot toteutuivat 1,8 milj. euroa budjetoitua suurempina. Myyntituottojen ylitys johtui mm. museoiden ravintola- ja tilapalvelujen myynneistä. Maksutuotot toteutuivat vuosisuunnitelmaa pienempinä liikuntapalvelujen asiakasmaksujen kertymästä johtuen. Tuet ja avustukset ylittyivät, mikä johtui perusopetuksen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen projektien ja hankkeiden budjetoimattomista rahoitusosuuksista. Muut toimintatuotot ylittyvät, mikä johtui muilta kunnilta laskutetuista osuuksista osaamisen kehittämisen ja koulunkäynnin ohjauspalvelujen kuluihin.

Toimintakulut ylittyivät 6,4 milj. euroa. Henkilöstökulujen ylitys johtui pääosin varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvuun vastaamisesta. Suurimmat toimintakulujen ylitykset olivat palvelujen ostoissa, mikä johtui mm. varhaiskasvatuksen ateriapalveluista, päivähoitopalvelujen ostosta, työterveyden kuluista, Tampereen ulkopuolella koulua käyvien lasten koulunkäyntikustannuksista, perusopetuksen oppilaskuljetuskustannuksista sekä liikuntapalvelujen kunnossapitokustannuksista ja Sara Hildénin taidemuseon näyttelytoiminnasta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kulujen säästö johtui kasvatus- ja opetuspalvelujen rakennushankkeiden viivästymisestä ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden kohdistamisesta tarvike- ja kalustohankintoihin. Avustusten ylitys johtui pääosin palvelusetelipäivähoidon laajentamisesta. Muiden toimintakulujen ylitys aiheutuu pääosin liikunnan tukitoiminnan kulujen kasvusta.

Investoinnit toteutuivat 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Vuosisuunnitelmaa alhaisempi investointitaso johtui pääosin eräiden päiväkotien ja koulujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kohteiden valmistumisaikataulujen viivästymisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2018 hyväksytään.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Kristiina Järvelä, Lauri Savisaari, Jukka Männikkö, Markus Kiviaho, Erja Viitala, Lotta Perämaa, Vesa-Matti Kangas

Käsiteltävät asiat