Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.3.2019

§ 43 Tila-avustus Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolle vuonna 2019

TRE:1808/12.03.00/2019

Valmistelija

  • Lundström Susanna, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Ts. suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto hakee kaupungilta tiloja vastikkeetta käyttöönsä vuodelle 2019 Kulttuuritalo Laikusta. Tila-avustuksen suuruus on 7607,04 euroa. Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto edistää ammattimaisesti toimivien lastenkulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä ja koordinoi valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteishankkeita.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten ja yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolle myönnetään tilat vastikkeetta käyttöön Kulttuuritalo Laikusta. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluilla on kyseisistä tiloista vuokrasopimus Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikön kanssa, jolle kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut maksaa päätöksessä mainitut tilakustannukset laskua vastaan kustannuspaikalta 137012.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty.

Tiedoksi

hakija, Teemu Irri, Elise Pedersen, Päivi Lehtinen, Pirjo-Liisa Länkinen, Marja Pärssinen

Käsiteltävät asiat