Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)

Perustelut

Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Palvelu- ja vuosisuunnitelma -iltakoulu, 16.00-17.45 (Harri Jurvela, Jaakko Laurila, Lotta Perämaa, Leena Viitasaari)
  • Perusopetuksen seutuvertailu
  • Kouluikkuna
  • Päivähoidon Kuusikko-raportti
  • Tiedoksi: Lautakuntien yhteiset pikkujoulut 13.12.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Kehittämispäällikkö Harri Jurvela, kehittämispäällikkö Jaakko Laurila, strategiapäällikkö Lotta Perämää, suunnittelujohtaja Leena Viitasaari olivat asiantuntijoina paikalla palvelu- ja vuosisuunnitelma -iltakoulun ajan.

Ylöjärven edustaja Jussi Kytömäki poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)