Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • Kehittämispäällikkö Harri Jurvela, kehittämispäällikkö Jaakko Laurila, strategiapäällikkö Lotta Perämää, suunnittelujohtaja Leena Viitasaari § 157 palvelu- ja vuosisuunnitelma -iltakoulun ajaksi
  • koordinaattori Elina Kalliohaka § 158 ajaksi
  • apulaisrehtori Päivi Varjosalo § 161 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)