Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Tiedotusaineisto

TRE:8944/00.04.01/2017

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:

  •  Harrastajateatteri Roiskis on ilmoittanut luopuvansa taiteen perusopetuksen opetustoimiluvasta

Opetusministeriön järjestämisluvalla toimivien oppilaitosten opetussuunnitelmat, joita lautakunta ei hyväksy (liitteenä):

  • Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä, käsityön taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2018
  • Pirkanmaan musiikkiopisto, musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2018
  • Sorin Sirkus, sirkustaiteen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2018
  • Tampereen konservatorio, musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2018
  • Tampereen konservatorio, tanssin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)