Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja
§ 46 Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtoryhmän nimeäminen, 17.10.2018
§ 48 Poikkeuksellinen aukioloaika Tesoman kirjastossa, 26.10.2018
§ 50 Sampolan kirjasto suljettuna 26.11. - 2.12.2018, 26.10.2018
§ 51 Poikkeukselliset aukioloajat Sampolan kirjastossa 23.11.2018 ja 24.12.2018 , 31.10.2018
§ 52 Nekalan kirjaston toiminnan lopettaminen Nekalan koulun kiinteistössä, 06.11.2018
§ 55 Käyttökiellon antaminen kirjaston asiakkaalle, 13.11.2018
§ 56 Käyttökiellon antaminen kirjaston asiakkaalle, 13.11.2018

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
§ 146 Pääkirjaston tilojen käytöstä perittävät maksut 1.1.2019 alkaen, 23.10.2018
§ 156 Luottokortin myötäminen liikunta- ja nuorisoyksikössä, 15.11.2018

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 204 Liikunnan projektituen myöntäminen Nauha ry:lle, 19.10.2018
§ 205 Tanssiseura Hurmio ry:n Ikurin liikuntahallin käyttömaksu 2019, 31.10.2018
§ 206 Tanssiseura Spiral ry:n Ikurin liikuntahallin käyttömaksu 2019, 31.10.2018
§ 208 Tuotantotuki - Tampereen Helluntaiseurakunta, 31.10.2018
§ 212 Tuotantotuki - Kölvin Monikulttuurinen Nuorisotyö ry, 06.11.2018
§ 215 Liikunnan projektituen myöntäminen Tampere Eagles Cricket Club ry:lle, 08.11.2018
§ 216 Irtaimiston poistaminen liikunta- ja nuorisoyksikön kirjanpidosta, 15.11.2018
§ 217 Kuurojen futsalin EM-kilpailujen 2018 käyttövuorokorvaus, 15.11.2018
§ 207 Ulkoliikuntapaikkojen ja uimahallien aukioloajat juhlapyhien aikana, 31.10.2018
§ 209 Liikunta- ja nuorisoyksikön asiakaspalvelun poikkeukselliset aukioloajat vuonna 2018, 31.10.2018
§ 213 Euroopan nuorisovaihdon kautta tuleville nuorille maksettava ruokaraha, 07.11.2018

Rehtori, Tampereen seudun työväenopisto
§ 8 Vapaaoppilaspaikkojen myöntäminen Sara Hildén -akatemian kuvataiteen perusopetuksessa, 14.11.2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)