Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Valtuustoaloite Tampereen kaupungin hakeutumiseksi mukaan varhaiskasvatuskokeiluun - Keskustan Tampereen valtuustoryhmä

TRE:6619/05.00.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari, p. 050 432 3529, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Keskustan valtuustoryhmä ehdottaa valtuustoaloitteessaan Tampereen kaupungin hakeutumista viisivuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatuskokeiluun. Kyseessä on talousarvioasia, joka käsitellään poikkeuksellisesti jo nyt, koska opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kokeiluun lähteville kunnille erityisavustusta, jonka hakuaika päättyy 9.3.2018. Tämän vuoksi asiaa ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä syyskuussa talousarvioesityksen yhteydessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen määrä kattaisi ainoastaan 20 prosenttia toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemisestä. Viisivuotiaiden 20 tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutukset ovat yhteensä arviolta -1,450 milj. euroa vuodessa. Arvio sisältää asiakasmaksutulojen vähentymisen sekä mahdollisen päivähoitotarpeen lisääntymisen. Vuoden 2018 talousarviossa ei ole varauduttu maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun.

Tampereen kaupunkiseudulle ollaan laatimassa varhaiskasvatuksen tiekarttaa, joka on selvitys Tampereen seudun varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamisesta, varhaiskasvatuksessa tarvittavasta osaamisesta, koulutuksen kehittämistarpeesta sekä henkilöstörakenteesta. Tiekartan laatimisen yhteydessä selvitetään myös ehdotetun maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutukset ja mahdollisuudet.

Hallituksen 2017 budjettiriihessä tehty päätös käynnistettävästä viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilusta on hyvä ja kannatettava, mutta vaatii lisäselvitystä. Tampereella ei tässä vaiheessa käynnistetä viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua, koska asia vaatii lisäselvitystä ja on osa Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen tiekartan laatimista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

"Lautakunta toivoo, että seudullisen varhaiskasvatuksen tiekartan valmistumisen jälkeen mahdollisuus viisivuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen arvioidaan ja tarkastellaan uudelleen, mikäli valtion rahoituksen osuutta on merkittävästi nostettu."

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston edustaja Sofia Anttalainen oli poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Matti Helimo teki seuraavan toivomusponsiesityksen, jota lautakunta kannatti yksimielisesti:

"Lautakunta toivoo, että seudullisen varhaiskasvatuksen tiekartan valmistumisen jälkeen mahdollisuus viisivuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen arvioidaan ja tarkastellaan uudelleen, mikäli valtion rahoituksen osuutta on merkittävästi nostettu."

 

Tiedoksi

kh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)