Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 23.4.2020