Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 11 Avustus talviuintisaunatoiminnan järjestämiseksi vuodelle 2019

TRE:427/12.04.00/2019

Valmistelija

  • Henttonen Anna, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Anna Henttonen, puh. 040 660 2057, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Talviuintisaunat ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina, ja niillä on merkitystä myös kaupungin elinvoiman ja matkailun kannalta. Vuodesta 2018 alkaen yhdistykset ovat olleet suorassa vuokrasuhteessa Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kanssa ja ovat saaneet avustusta talviuintisaunatoimintaan. Samalla yhdistykset ovat ottaneet suuremman vastuun tilojen kunnossapidosta ja toiminnan järjestämisestä määritellyllä lähialueella. Avustustoiminnalla mahdollistetaan talviuintisaunatoiminnan kohtuulliset asiakasmaksut.

Talviuintisaunatoimintaa järjestävät Lielahden Kipinä ry (Suomensaaren sauna), Tampereen Talviuimarit ry (Kaupinojan sauna), TaTU Tampere ry (Rauhaniemen kansankylpylä) sekä Uinti Tampere ry (Kaukajärven uimala). Edellä mainituilla yhdistyksillä on erikseen vuokrasopimus Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kanssa. Sopimus sisältää vastuunjakotaulukot rakennusten ja ympäristön hoidosta. Talviuintisaunatoiminnan lisäksi TaTU Tampere ry (Rauhaniemen kansankylpylä) sekä Uinti Tampere ry (Kaukajärven uimala) ovat ottaneet hoitaakseen Rauhaniemen ja Kaukajärven uimalan uimarannat vuodesta 2018 alkaen.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 20.12.2018 palvelu- ja vuosisuunnitelmasta vuodelle 2019. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa talviuintisaunatoiminnan avustuksiin varattiin yhteensä 179 000 euroa.

Avustussummien arvioinnissa on otettu huomioon Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmältä saadut talviuintisaunojen tilojen vuokrakustannukset, jotka vaihtelevat kohteittain eivätkä ole sidoksissa kohteiden asiakaskapasiteettiin. Lisäksi on otettu huomioon talviuintisaunatoiminnan sekä uimarantojen kunnossapito- ja hoitokustannukset.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset.

Päätöksenteon ehdollisuus

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan vain hakijoiden, joille lautakunta on myöntänyt 10 000 euron avustuksen tai enemmän, tulee toimittaa edellisen toimintakauden tilinpäätösasiakirjat (tuloslaskelma, tase, toimintakertomus, tilitarkastajan lausunto) niiden vahvistumisen jälkeen, viimeistään 31.5.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Myönnetään hakemusten sekä edellisen toimintakauden toiminnasta saatujen tietojen perusteella avustuksena yhdistyksille talviuintisaunatoiminnan järjestämiseksi vuodelle 2019 seuraavasti:

Lielahden Kipinä ry (Suomensaaren sauna) 34 000 euroa
Tampereen Talviuimarit ry (Kaupinojan sauna) 34 000 euroa
TaTU Tampere ry (Rauhaniemen kansankylpylä) 49 000 euroa
Uinti Tampere ry (Kaukajärven uimala) 62 000 euroa.

Avustukset maksetaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 26816, liikuntapalvelujen avustukset.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Viimeinen maksuerä suoritetaan, kun yhdistykset ovat toimittaneet vaadittavat asiakirjat, viimeistään 31.5.2019.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty.

Maksettu avustus voidaan periä takaisin, jos avustuspäätös muuttuu oikaisuvaatimuksen perusteella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lielahden Kipinä ry, Tampereen Talviuimarit ry, Uinti Tampere ry, TaTU Tampere ry, Teemu Irri, Sanna Keinonen, Leena Salminen, Pekka P. Paavola, Anna Henttonen, Vesa-Matti Kangas, Päivi Lehtinen, Lauri Savisaari