Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 28.1.2019.

Jos pöytäkirjantarkastajaksi esitettävä tietää olevansa estynyt silloin suorittamasta tarkastusta tai tietää joutuvansa poistumaan tästä kokouksesta ennen sen päättymistä, on siitä ilmoitettava.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Helimo ja Noora Tapio (varalle Matti Joki ja Seppo Kovala).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.