Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 13 Taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan siirtäminen Tampereen Suzukikoululta Pirkanmaan musiikkiopistolle

TRE:298/12.01.01/2019

Valmistelija

  • Lundström Susanna, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Ts. suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Suzukikoulu ja Pirkanmaan musiikkiopisto ovat hakeneet Tampereen kaupungin myöntämän taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän opetustoimiluvan siirtoa Tampereen Suzukikoululta Tampereen NMKY ry:lle/Pirkanmaan musiikkiopistolle 1.1.2019 alkaen. Siirtohakemuksen syynä on Tampereen Suzukikoulun yhdistyminen Pirkanmaan musiikkiopistoon. Tampereen NMKY ry on saanut taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetustoimiluvan opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja ovat hakeneet siihen laajennusta koskemaan myös musiikin yleistä oppimäärää. Musiikin yleisen oppimäärän valtakunnallisen aseman selvittämisen vuoksi ministeriö suositteli kuitenkin tässä vaiheessa siirtohakemuksen tekemistä kaupungin luvalle.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy toimijat taiteen perusopetusta antaviksi yksiköiksi sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan 14.12.2014 hyväksymien ohjausperiaatteiden mukaan. Pirkanmaan musiikkiopisto on toimittanut Taiteen perusopetuksen ohjausryhmälle ohjausperiaatteiden mukaiset asiakirjat. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan 7.6.2018 hyväksymä Tampereen Suzukikoulun taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma on teknisesti päivitetty Pirkanmaan musiikkiopiston musiikin yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaksi.

Tampereen Suzukikoulun ja Pirkanmaan musiikkiopiston siirtohakemus on käsitelty Tampereen taiteen perusopetuksen ohjausryhmän kokouksessa 15.1.2019. Kokouksessaan ohjausryhmä päätyi puoltamaan yleisen oppimäärän opetustoimiluvan myöntämistä Pirkanmaan musiikkiopistolle musiikissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Pirkanmaan musiikkiopistolle / Tampereen NMKY:lle myönnetään taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetustoimilupa musiikissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, Päivi Varjosalo, Heli Tiainen, Marianna Lehtinen, Eeva-Kaisa Todorov, Janita Rannisto, Timo Saarinen, Merja Koskiniemi, Marja-Leena Seilo