Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 6 Taiteen perusopetusta antavien yksiköiden toimintakertomus 2017–2018

TRE:296/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Lundström Susanna, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Ts. suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Taiteen perusopetuksesta annetun lain (813/1998) mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Laissa (4 §) todetaan, että koulutuksen järjestäjä voi hankkia palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä. Koulutuksen järjestäjä vastaa kuitenkin siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti. Opetushallitus on määritellyt taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, jonka mukainen opetussuunnitelman tulee olla. Edelleen laissa (7 §) todetaan, että koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan taiteen perusopetuksesta vastaa Tampereella sivistys- ja kulttuurilautakunta. Vuodesta 2005 alkaen kaupungilla on toiminut työryhmä, joka on valmistellut taiteen perusopetukseen liittyviä asioita lautakunnalle.

Taiteen perusopetusta järjestäviä yksiköitä on tällä hetkellä yhteensä 33. Lukuvuodesta 2008–2009 alkaen opetussuunnitelmien toteutumista on arvioitu vuosittain yksiköiltä kerättävillä toimintakertomuksilla. Yhtenäisen kuvauksen pohjaksi taiteen perusopetuksen ohjausryhmä on laatinut verkkolomakkeen, jonka yksiköt täyttävät kunkin lukuvuoden päättyessä. Lisäksi vuodesta 2012 lähtien on toteutettu Virvatuli-hankkeen myötä myös itsearviointikysely, jonka tarkoitus on paitsi kerätä tietoa, myös aktivoida oppilaitoksia arvioimaan omaa toimintaansa eri näkökulmista. Lukuvuonna 2017–18 tämä itsearviointiteema oli oppimisympäristöt ja yhteistyö. Kooste kyselyiden keskeisimmistä tiedoista on esityksen liitteenä.

Opetushallitus päätti uusista taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 20.9.2017. Uusien perusteiden mukaan laadittujen opetussuunnitelmien on tullut olla oppilaitoksissa käytössä 1.8.2018 alkaen niin, että opintonsa 31.7.2018 jälkeen aloittavat oppilaat opiskelevat uusien opetussuunnitelmien mukaisesti. Tampereella oppilaitoksille on tarjottu tukea opetussuunnitelmien laadintaan ja taiteen perusopetuksen ohjausryhmä on arvioinut kaikki sille toimitetut opetussuunnitelmat. Sivistys- ja kulttuurilautakunta on hyväksynyt 27 opetussuunnitelmaa vuoden 2018 aikana. Oppilaitoksissa, joiden uutta opetussuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty, voivat taiteen perusopetuksessa ennen 1.8.2018 aloittaneet oppilaat kuitenkin opiskella entisten opetussuunnitelmien mukaan 31.7.2021 saakka.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen toimintakertomus lukuvuodelta 2017–2018 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ts. suunnittelija Susanna Lundström oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Päivi Varjosalo, Heli Tiainen, Marianna Lehtinen, Eeva-Kaisa Todorov, Janita Rannisto, Timo Saarinen, Merja Koskiniemi, Marja-Leena Seilo